Page:  1  2  3  ()
Courses 
Азық -түлік өнімдері мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау (ТПП)
Азық-түлік тауарларын тану (ТПП)
Азық-түлік өнімдерін өндіру саласының технологиясы (ТПП)
Азық-түлік өнімдерін өндіру экономикасы және басқару (ТПП)
Азық-түлік өнімдерінің реологиясы (ТПП)
Аналитическая химия (ТПП)
Бейорганикалық химия (ТПП)
Бухгалтерский учет и аудит (ТПП)
Бухгатерлік есеп (ТПП)
Вакумная технология (ТПП)
Вакуумдық технология (ТПП)
Гигиена питания (ТПП)
Делопроизводство на государственном языке (ТПП)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ТПП 4 курс)
Ет және ет өнімдері технологиясы (ТПП)
Еңбекті қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері (ТПП)
Жылу техникасы (ТПП)
Иностранный язык 1 курс (ТПП)
Иностранный язык 2 курс (ТПП)
Информатика каз (ТПП)