Page:  1  2  ()
Courses 
Ауыл шаруашылық машиналарын пайдалану(ПА)
Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы(ПА)
Геоэкологадағы акпараттық жүйе (ПА)
Дендрология каз (ЛД)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ЛД каз 4 курс)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ЛД каз 4 курс)
Елді мекендерді көгалдандыру (ЛД)
Жоғары математика (ЛД)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу (ЛД)
Орман ботаникасы (ЛД)
Орман мелиорациясы (ЛД - 3 курс)
Орман мелиорациясы (ЛД - 4 курс)
Орман метеорологиясы (ЛД)
Орман таксациясы (ЛД)
Орман тауарларын тану (ЛД)
Орман тұқым ісі (ЛД)
Орман шаруашылығын құру (ЛД)
Орман қорғау (ЛД)
Орманды пайдалану (ЛД)
Орманшылық (ЛД)