Page:  1  2  ()
Courses 
Агрохимия (ПА)
Ауыл шаруашылық мелиорациясы (ПА)
Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы(ПА - 2 курс)
Биологиялық егіншілік (ПА)
Геология минералогия және геоморфология негіздерімен (ПА)
Геоэкологиядағы акпараттық жүйе(ПА - 4 курс)
Далалық тәжірибелік жұмысты ұйымдастыру және картография жасау (ПА)
Жабық жерде көкөніс өсіру (ПА)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(ПА)
Информатика(ПА)
Информационная система в геоэкологии(ПА)
Мал шаруашылығының негіздері (ПА)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу (ПА)
Минералды қоректену( ПА )
Органикалық химия (ПА)
Орыс тілі(ПА)
Саясаттану(ПА)
Топырақ бонитировкасы (ПА)
Топырақ және өсімдіктер диагностикасы (ПА)
Топырақ және өсімдіктер диагностикасының негіздері (ПА)