Page:  1  2  ()
Courses 
Адам және жануарлар физиологиясы (БТ)Information
Беотехнология өндірістерінің негіздері (БТ)
Биотехнология негізі және биологияны оқыту әдістемесі (БТ)
Биотехнологиялық өндіріс процестері және аппараттары (БТ)
Генетикалық және хромосомалық инженерия (БТ)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (БТ каз 4 курс)
Жалпы және молекулалық генетика (БТ)
Жануарлар биотехнологиясы (БТ)
Информатика каз (БТ)
Клоналдық ұсақ көбею (БТ)
Математика каз (1) (БТ)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу (БТ)
Микробиология және вирусология (БТ)
Микроорганизмдер биотехнологиясы (БТ)
Органикалық және биоорганикалық химия (БТ)
Орыс тілі (БТ)
Процессы и аппараты биотехнологических производств (БТ)
Физика каз (БТ)
Химия каз (БТ)
Шетел тілі 1 курс (БТ)