Page:  1  2  ()
Courses 
Аквакультура каз (РХ)
Балық шаруашылығының заңдылықтары (РХ)
Балық шаруашылықтарын зерттеу әдістері (РХ)
Балық қоры қалыптасуының теориясы (РХ)
Балықтар физиологиясымен су токсикологиясы (РХ)
Балықтар экологиясы (РХ)
Балықты алдын ала өңдеу және сақтау (РХ)
Бекіре тұқымдас балықтарын өсіру (РХ)
Биохимия каз (РХ)
Генетика каз (РХ)
Гистология цитология негіздерімен (РХ)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (РХ каз 4 курс)
Жалпы химия (РХ)
Зоология каз (РХ)
Информатика каз (РХ)
Ихтиопатология каз (РХ)
Кәсіптік ихтиология (РХ)
Орыс тілі (РХ)
Табиғи суларда балық өсіру (РХ)
Шетел тілі 1 курс (РХ)