Page:  1  2  ()
Courses 
Ара,балық және өсімдік өнімдерін ВСС (ВС)
Ветеринарлық ақпараттық технологиялар (ВС - 2 курс)
Ветеринарлық ақпараттық технологиялар (ВС - 5 курс)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ВС каз 4 курс)
Еңбекті қорғау ж/е тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері (ВС)
Жануарлар морфологиясы латын ветеринарлық терминалогиясымен (ВС)
Жануарлар физиологиясы (ВС)
Информатика каз (ВС)
Клиникалық және қолданбалы балау (ВС)
Көлікті ж/е тауарлардың кеден бақылауын ұйымдастыру (ВС - 3 курс)
Көлікті ж/е тауарлардың кеден бақылауын ұйымдастыру (ВС - 4 курс)
Мал шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау (ВС)
Мал шаруашылық өнімдерінің сапасын соттық сараптау (ВС)
Орыс тілі (ВС)
Орыс тілі(ВС)
Паталогиялық анатомия (ВС)
Психология(ВС)
Фармакология каз (ВС)
Философия(ВС)
Шетел тілі 1 курс (ВС)