Page:  1  2  ()
Courses 
Теориялық механика(МС)
Автоматты басқару теориясы (МС)
Дайындамаларды жобалап өндіру (МС)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(МС)
Инженерлік графика (МС)
Информатика(МС)
Кесу теориясының негіздерімен металкескіш станоктар (МС)
Математика 2 (МС каз)
Математиканың қолданбалы есептері(МС)
Машина жасау өндірісі-нің технологиялық процестері (МС)
Машинажасау технологиясының негіздері (МС)
Машиналар мен механизмдер теориясы(МС)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу(МС)
Металдарды қысыммен өндеу машиналары мен технологиясы (МС)
Металкескіш аспаптар мен технологиялық жабдықтарды жобалап өңдіру (МС)
Механикалық жинау цехтарын жобалау негіздері (МС)
Механикалық өңдеу технологиялық процестерін жобалау(МС)
Орыс тілі(МС)
Санды бағдарламамен басқарылатын бұрғы-лау ж/е фрезерлеу ста-ноқтарын детальды өн-деуге бағдарламалау (МС)
Станоктардың механизмі (МС)