Page:  1  2  ()
Courses 
Асыл және сирек металдар технологиясы (ХТНВ)
Бейорганикалық синтезден сараман (ХТНВ - 4 курс)
Бейорганикалық химия (ХТНВ)
Бейорганикалық химиядан есептер шығару (ХТНВ)
Бейорганикалық қышқылдар тұздар мен негіздердің химиялық технологиясы (ХТНВ)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ХТНВ каз 4 курс)
Зауыттарды жобалау және жабдықтау негіздері (ХТНВ)
Зерттеудің және бақылаудың хроматографиялық әдістері (ХТНВ)
Инженерлік графика (ХТНВ)
Көміртек материалдардың технологиясы (ХТНВ)
Математиканың қолданбалы есептері (ХТНВ)
Материалтану (ХТНВ)
Орыс тілі (ХТНВ)
Плазмохимия, электрохимиялық өндірістер технологиясы (ХТНВ)
Саясаттану (ХТНВ)
Су химиясы және тазалау әдістері (ХТНВ)
Техникалық термодинамика және химия-технологиялық өнеркәсіптің энерготехнологиясы (ХТНВ)
Физика-химиялық бақылау және зерттеу әдістері (ХТНВ)
Физикалық химия (ХТНВ)
Философия каз (ХТНВ)