Courses 
Педагогика (МАТТҒ - 1курс)
ҒЖЗ негіздері және әдістемесі(МАТТБ - 1 курс)
Технологиялық және техникалық сервис(МАТТБ-1 курс)
Ауыл шаруашылығында энергия үнемдеу мен технологиялық үрдістерді автоматтандыру(МАТТБ-1 курс)
Ауылшаруашылық машинажасау технологиясы( МАТТБ-1 курс)
Арнайы пәндер оқытудың әдістемесі ( МАТТҒ-1 курс)
Мәліметтерді статистикалық өңдеу( МАТТҒ-1 курс)
Ауыл және орман шаруашылық техникаларын сынау( МАТТҒ- 1 курс,МАТТБ-1 курс)
Экспериментальдік мәліметтерді өңдеу( МТТТБ-1 курс)
Егін және орман шаруашылығындағы технологиялар мен техникалық құралдар( МАТТБ-1 курс)
Ұсақтау үрдістері мен жабдықтары(МАТТБ-1 курс)
Тоңазытқыш техника(МАТТБ-1 курс)
Ғылыми зерттеулердің негіздері ( МАТТБ-1 курс)