Page:  1  2  ()
Courses 
Алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясы(ХТОВ)
Аналитикалық химия(ХТОВ)
Жалпы химиялық технология(ХТОВ)
Жанар-жағар май материалдары ж/е оның сапасын бақылау(ХТОВ)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(ХТОВ)
Зерттеудің ж/е анализдің хромато-графиялық әдістер(ХТОВ)
Информатика(ХТОВ)
Коррозиялық процестер ж/е оларды алдын алудың әдістері(ХТОВ)
Математика 2 (ХТОВ каз)
Математиканың қолданбалы есептері(ХТОВ)
Минералдық шикізат байыту технологиясы(ХТОВ)
Мұнай газ кешендеріне жа-қын аймақтардың мониторингі(ХТОВ)
Мұнай газ кешендеріне жақын аймақтардың мониторингі(ХТОВ)
Органикалық ж/е мұнай химия өндірісінің технологиясы(ХТОВ)
Органикалық заттардың химиялық технологиясы(ХТОВ)
Органикалық синтездегі катализ(ХТОВ)
Орыс тілі(ХТОВ)
Табиғи газ бен мұнайдың алғашқы өңдеу технологиясы(ХТОВ)
Физика (ХТОВ)
Химиялық ж/е мұнайхимиялық өнім өндірістерін стандарттау, сертификаттау ж/е метрология(ХТОВ)