Page:  1  2  ()
Courses 
Бұрғылау құрал-жабдығы+КР (ТМО)
Газмұнай құбырларының және газтурбиналық құрылғыларының машиналары мен жабдықтары (ТМО)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ТМО)
Еңбек қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі (ТМО)
Компьютерлік графика (ТМО - 1 курс)
Компьютерлік графика (ТМО - 3 курс)
Кәсіптік құрал-жабдығы (ТМО)
Математика 1 каз (ТМО)
Математиканың қолданбалы есептері (ТМО)
Материалдар кедергісі (ТМО)
Машиналар мен механизмдер теориясы (ТМО)
Мұнай газ саласының жөндеу базасы (ТМО - 3 курс)
Мұнай газ саласының жөндеу базасы (ТМО - 4 курс)
Орыс тілі (ТМО)
Психология каз (ТМО)
Саясаттану (ТМО)
Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер (ТМО)
Сызба геометрия және инженерлік графика (ТМО)
Технологиялық машиналар сенімділігі (ТМО)
Технологиялық машиналарды АЖЖ (ТМО)