Page:  1  2  ()
Courses 
Резервуар құрал-жабдығы (ТМО)
Газмұнай құбырлары-ның ж/е газтурбиналық құрыл-ғыларының машиналары мен жабдықтары (ТМО)
Гидропневмати-калық машиналар мен жетектер (ТМО)
Жылу техникасы негіздері(ТМО)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(ТМО)
Информатика(ТМО)
Математика 2 (ТМО каз)
Математиканың қолданбалы есептері(ТМО)
Материалтану ж/е конструкциондық материалдар технологиясы (ТМО)
Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері(ТМО)
Машина жасау технологиясы (ТМО)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу(ТМО)
Мұнай - газ ісінің негіздері ТМО каз 2курс
Орыс тілі(ТМО)
Теориялық механика(ТМО)
Технологиялық машиналарды жинақтау ж/е пайдалану (ТМО)
Физика 1 (ТМО)
Химия 1(ТМО)
Шетел тілі(ТМО 2 семестр)
Экология ж/е тұрақты даму(ТМО 2 курс)