Page:  1  2  ()
Courses 
Қазіргі кездегі композициялық материалдар СТР-15В(2,5)
Электротехника және автоматика СТР-15В(2,5)
Гидравлика, гидромашиналар және компрессорлар СТР-15В(2,5)
Қатты дене физикасы СТР-15В(2,5)
Математиканың қолданбалы есептері СТР-15В(2,5)
Инженерлік механика 2 СТР-15В(2,5)
Математика II СТР-15В(2,5)
Сәулет 1 СТР-15В(2,5)
Инженерлік графика II (СТР-15В(2,5) )
Құрылыс өндірісінің технологиясы III(ПГС)
Геотехника 2 (СТЭ)
Құрылыс ісінің негіздері (ПГС)
Технологиялық машиналарды АЖЖ (СТЭ,ПГС)
Еңбек экономикасы(ЭМС)
Құрылыс механикасы (СТЭ, ПГС, ЭМС)
Газ-мұнай сақтағыштар тұрғызу технологиясы+КР (СТЭ)
Газмұнай құбырлары (СТЭ)
Газсақтағыштар+КР (СТЭ)
Гидравлика, гидромашиналар ж/е компрессорлар (СТР)
Еңбекті қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері(СТР)