Page:  1  2  ()
Courses 
Автоматика және автоматтандыру+КР (ПСМ)
Бетон технологиясы 2+КР (ПСМ)
Бетон толтырғыштар (ПСМ)
Геотехника 1 каз (ПСМ)
Гидравлика, гидропневмомашиналар және гидрожетектер (ПСМ)
Гидроизоляциялық материалдар (ПСМ)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ПСМ каз 4 курс)
Инженерлік жүйелер 1 (ПСМ)
Көтергіп тасымалдайтын және құрылыстық машиналары (ПСМ)
Математика 1 каз (ПСМ)
Металлдар технологиясы 1 (ПСМ)
Минерология кристаллография негіздерімен (ПСМ)
Орыс тілі (ПСМ)
Петрография минералогия негіздерімен (ПСМ)
Процестер мен аппараттар 1+КР (ПСМ)
Психология каз (ПСМ)
Саясаттану (ПСМ)
Стандарттау және метрология (ПСМ)
Сәулет 1 +КР (ПСМ)
Теориялық механика және материалдар кедергісі (ПСМ)