Page:  1  2  ()
Courses 
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ССМ каз 4 курс)
Жылу техникалық шамаларды өлшеу әдістері мен құралдары (ССМ)
Жүйелі техника мен автореттеу (ССМ)
Квалемитрия+КР каз (ССМ)
Конструкциялық материалдар технологиясы ж/е термоөңдеу (ССМ)
Математика 1 каз (ССМ)
Машина бөлшектері мен құрастыру негіздері (ССМ)
Мемлекеттік стандартты әзірлеу (ССМ)
Менеджмент пен маркетинг негіздері (ССМ)
Орыс тілі (ССМ)
Психология каз (ССМ)
Сапа менеджментінің жүйесі+КР (ССМ)
Саясаттану (ССМ)
Сертификаттау (ССМ)
Сызба геометриясы (ССМ)
Теориялық механика (ССМ)
Физика ІІ каз (ССМ)
Философия каз (ССМ)
Химия каз (ССМ)
Шетел тілі 1 курс (ССМ)