Страница:  1  2  ()
Курсы 
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ПО каз 4 курс)
Дәнекерлеу және дәнекерлеу аппараттары (ПО)
Жалпы педагогика (ПО)
Жалпы психология (ПО)
Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (профиль бойынша) (ПО)
Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі(ПО)
Жаратылыстану-ғылыми пәндер негіздері (ПО)
Жылу техникасы негіздері (ПО)
Инженерлік механика І (ПО)
Информатика каз (ПО, ПО уск)
Компьютерлік графика (ПО)
Кәсіби педагогика (ПО)
Кәсіби психология (ПО 3ж)
Мамандыққа кіріспе (ПО)
Материалдарды өңдеу технологиясы (профиль бойынша) 1 курс (ПО)
Материалдарды өңдеу технологиясы (профиль бойынша) 2 курс (ПО, ПО уск)
Машинатанудың теориялық негіздері (ПО)
Объекттік-бағытталған программалауС++ (ПО)
Орыс тілі (ПО, ПО 3 ж)
Программалау технологиясы (ПО)