Page:  1  2  3  ()
Courses 
Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (профиль бойынша) (ПО уск)
Электротехника,электроника және автоматика негіздері(профиль бойынша) (ПО)
Инженерлік жүйе(ПО)
Автомобильде пайдалану материалдары(ПО)
Алгоримтдеу және бағдарламалау тілдері(ПО)
Деректер базасының жүйесі (ПО)
Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау(ПО,ПО уск)
Жас ерекшеліктері физиологиясы мен мектеп гигиенасының негіздері(ПО 1 курс)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(ПО)
Инженерлік механика 2 (ПО уск)
Иностранный язык(ПО)
Кәсіби психология(ПО)
Кәсіпорынды басқару негіздері(ПО)
Көлік техникасының конструкциясы(ПО)
Материалдарды өңдеу технологиясы (профиль бойынша) ПО каз 1 курс
Материалдарды өңдеу технологиясы (профиль бойынша) ПО каз 2 курс
Машиналар мен механизмдер теориясы және машина бөлшектері(ПО)
Машиналарды конструкциялау негіздері(ПО)
Машинатанудың теориялық негіздері (ПО,ПО уск)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу(ПО)