Page:  1  2  ()
Courses 
АЖ бағдарламалау қамтамасыздандыруы (ИС)
Алгебра және геометрия (ИС)
Алгоритмдеу және программалау тілдері (ИС)
Ақпараттық жүйелер және процестер теориясы (ИС, ИС уск)
Ақпараттық жүйелерді жобалау (ИС)
Ақпараттық жүйелердің сенімділігі (ИС, ИС уск)
Деректер базасының жүйесі (ИС, ИС уск)
Деректер базасының негіздері (ИС)
Деректердің құрлымы мен өңдеу әдісі (ИС)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ИС каз 4 курс)
Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі (ИС)
Интеллектуалдық жүйелерді жобалау (ИС)
Интернет технологиялар (ИС, ИС уск)
Информатика каз (ИС)
Компьтер жүйелерінің сәулеті (ИС)
Компьютерлік тораптар (ИС)
Математиканың қолданбалы есептері (ИС)
Мультимедиа технологиясы (ИС, ИС уск)
Обьекттік -бағытталған программалау - Delphi тілі (ИС)
Операциялық зерттеу (ИС, ИС уск)