Page:  1  2  ()
Courses 
Авто пайдалану материалдары (ТТТ)
Автомобиль паркінің техникалық қызметін ұйымдастыру (ТТТ)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ТТТ каз 4 курс)
Инженерлік желілер (ТТТ)
Информатика каз (ТТТ)
Компьютерлік графика (ТТТ)
Көлік техникасын жөндеу және өндірістік технология негіздері (ТТТ)
Көлік техникасын техникалық пайдаланудың негіздері (ТТТ)
Көлік техникасының сенімділігі (ТТТ)
Көлік техникасының энергетикалдық қондырғылары (ТТТ)
Көлік экономикасы (ТТТ)
Математика I каз (ТТТ)
Математиканың қолданбалы есептері (ТТТ)
Материалдар кедергісі (ТТТ)
Материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы. (ТТТ)
Орыс тілі (ТТТ)
Патенттану (ТТТ)
Саясаттану (ТТТ)
Теориялық механика (ТТТ)
Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиялары (ТТТ)