Page:  1  2  ()
Courses 
Іштен жану қозғалтқыштарының теориясы(ТТТ)
Автоматтық басқару теориясының негіздері(ТТТ)
Жол шарттары және қозғалыс қауіпсіздігі(ТТТ)
Жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру(ТТТ)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(ТТТ)
Инженерлік жүйелер, желілер және жабдықтар(ТТТ)
Кедендік бақылаудың техникалық құралдары (ТТТ)
Көлік техникасының динамикасы(ТТТ)
Көлік техникасының электр жабдықтарын жөндеу және пайдалану(ТТТ)
Көлікте лицензиялау және сертификаттау(ТТТ)
Математика 2 (ТТТ каз)
Математиканың қолданбалы есептері(ТТТ)
Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері(ТТТ)
Машиналар мен механизмдер теориясы(ТТТ)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу(ТТТ)
Метрология, стандарттау және сапаны басқару ТТТ каз 2 курс
Орыс тілі(ТТТ)
Психология(ТТТ)
Сызба геометриясы және инженерлік графика (ТТТ)
Сұйықтық пен газ механикасы, гидро және пневможетек(ТТТ)