Page:  1  2  ()
Courses 
Ақпараттық өлшеу техникасы (ЭЭ)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ЭЭ каз 4 курс)
Дәстүрлі емес энергия көздері (ЭЭ)
Еңбек қорғау (ЭЭ)
Жылумен жабдықтау негіздері (ЭЭ)
Информатика каз (ЭЭ)
Күштік түрлендіргіш құрылғылар (ЭЭ)
Математика 1 каз (ЭЭ)
Орыс тілі (ЭЭ)
Саясаттану (ЭЭ)
Физика 2 каз (ЭЭ)
Философия каз (ЭЭ)
Шетел тілі 1 курс (ЭЭ)
Шетел тілі 2 курс (ЭЭ)
Экология және тұрақты даму (ЭЭ)
Электр аппараттары (ЭЭ)
Электр жабдықтарын жөндеу (ЭЭ)
Электр машиналары (ЭЭ)
Электр оқшаулаумалық және кабельдік техника (ЭЭ)
Электр қондырғылардағы электр қауіпсіздігі (ЭЭ)