Page: ()   1  2
Courses 
Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу (ЭЭ)
Электржабдықтауды жобалау(ЭЭ)
Электрлік жарықтандыру ж/е сәулелендіру(ЭЭ)
Электрмен жабдықтау жүйелерінің релелі қорғанысы(ЭЭ)
Электрмен жабдықтау жүйесінің сенімділігі(ЭЭ - 4 курс)
Электромеханика және электротехникалық жабдық(ЭЭ)
Электроэнергетикадағы өтпелі процестер(ЭЭ)
Электртехникасының теориялық негіздері 2(ЭЭ)
ЭЭ-дағы матем. есептеулер және компьютерлік модельдеу(ЭЭ)
Қазақстан тарихы(ЭЭ)
Қатты дене физикасы(ЭЭ)
Әлеуметтану(ЭЭ)