Page:  1  2  ()
Courses 
Атмосфераны қорғайтын техникалар мен технологиялар (БЖЗО)
Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары (БЖЗО)
Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу (БЖЗО)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (БЖЗО каз 4 курс)
Еңбек қорғау (БЖЗО)
Инженерлік геодезия (БЖЗО)
Информатика каз (БЖЗО)
Маркетинг және менеджмент негіздері (БЖЗО)
Математика 1 каз (БЖЗО)
Метрология, стандарттау және сертификаттау (БЖЗО)
Орыс тілі (БЖЗО)
Саясаттану (БЖЗО)
Сыртқы құбылыстар және дисперсиялық жүйелер (БЖЗО)
Техника және технология қауіпсіздігі (БЖЗО)
Физика 2 каз (БЖЗО)
Философия каз (БЖЗО)
Химия каз (БЖЗО)
Шетел тілі 1 курс (БЖЗО)
Шетел тілі 2 курс (БЖЗО)
Экология және тұрақты даму (БЖЗО)