Page:  1  2  ()
Courses 
Инженерлік графика (БЖЗО)
Геоэкология (БЖЗО)
Жер кадастры(БЖЗО)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(БЖЗО)
Компьютерлік графика (БЖЗО)
Математика 2 (БЖЗО каз)
Математиканың қолданбалы есептері (БЖЗО)
Математиканың қолданбалы есептері(БЖЗО)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу(БЖЗО)
Орыс тілі(БЖЗО)
Психология(БЖЗО)
Радиациялық қауіпсіздік негіздері(БЖЗО)
Суды тазалайтын техникалар мен технологиялар(БЖЗО)
Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі(БЖЗО)
Табиғатты пайдалану-ды жоспарлауды ұйым-дастыру ж/е басқару(БЖЗО)
Табиғатты пайдалану-дың экономикасы(БЖЗО)
Физика 1(БЖЗО)
Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері(БЖЗО)
Химиялық талдау(БЖЗО)
Шетел тілі(БЖЗО 2 семестр)