Page:  1  2  ()
Courses 
Ауылшаруашылығы өндірісін автоматтандыру (АИ)
Гидравлика және жылу техникасы (АИ)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (АИ каз 4 курс)
Еңбекті қорғау (АИ)
Информатика каз (АИ)
Компьютерлік графика (АИ)
Конструкциялық материалдар технологиясы (АИ)
Мал шаруашылығын механикаландыру (АИ)
Мал шаруашылығындағы машиналар мен аппараттар (АИ)
Математика каз (АИ)
Математиканың қолданбалы есептері (АИ)
Машина пайдалану (АИ)
Машиналар сенімділігі мен жөндеу (АИ)
Мелиоративтік және жинағыш машиналар (АИ)
Менеджмент каз (АИ)
Орыс тілі (АИ)
Патенттану (АИ)
Саясаттану (АИ)
Сызба геометрия және инженерлік графика (АИ)
Теориялық және қолданбалы механика 2 (АИ)