Page:  1  2  ()
Courses 
Автокөлік кәсіпорындарын жобалау негіздері(ОПД)
Автомобиль жолдарын пайдалану(ОПД)
Автомобильдерді техникалық пайдалану(ОПД)
АКК экономикасы(ОПД)
ЖКО сараптау(ОПД 4 курс)
ЖКО сараптау(ОПД-3курс)
Жол полициясы қызметі(ОПД)
Жол қозғалысын ұйымдастыру(ОПД)
Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары(ОПД)
Жоғары математика(ОПД)
Жылу техникасы(ОПД)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(ОПД)
Инженерлік геодезия(ОПД)
Көлік логистикасы(ОПД)
Көлік қозғалтқыштары(ОПД)
Көлік құралдарының конструктивтік қауіпсіздігі(ОПД)
Математиканың қолданбалы есептері(ОПД)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу(ОПД)
Орыс тілі(ОПД)
Психология(ОПД)