Страница:  1  2  ()
Курсы 
Агроорманмелиорациясы (ЗУ)
Агроқұрылымдардың ішкі шаруашылық жерге орналастыру (ЗУ)
Ауыл елді мекендерді жоспарлау және жер шаруашылығын құру (ЗУ)
Ауыл шаруашылық кәсіпорындардың алқаптарын экологиялық-шаруашылық бағалау (ЗУ)
Геодезия каз (ЗУ)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (ЗУ каз 4 курс)
Елді мекендердің жерлерінің кадастры, территорияны жоспарлау және уйлестіру (ЗУ)
Жер мелиорациясы (ЗУ)
Жер ресурстарын басқару (ЗУ)
Жер қатынастары және кадастр тарихы (ЗУ)
Жер қатынастары саясаты және заңнама (ЗУ)
Жер құқығы (ЗУ)
Жерге орналастырудағы және жер кадастрында ГИС және сандық картография (ЗУ)
Жерге орналастырудағы және кадастрдағы геодезиялық жұмыстар (ЗУ)
Жерге орналастырудың ғылыми негідері (ЗУ)
Жобалармен карталарды графикалық безендіру (ЗУ)
Информатика каз (ЗУ)
Картография каз (ЗУ, ЗУ уск)
Компьютерлік безендіру (ЗУ)
Математика каз (ЗУ)