Page:  1  2  ()
Courses 
Агроқұрылымды жерге орналастыру (КД)
Ауыл елді мекендерді жоспарлау және жер шаруашылығын құру (КД)
Ауылшаруашылық өндірісті ұтымды ұыймдастыру негіздері (КД)
Ауышаруашылық жерлерді кадастрлік бағалау (КД)
Геодезия каз (КД)
Геология геоморфология негіздерімен (КД)
Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы (КД каз 4 курс)
Елді мекендердің жерлерінің кадастры, территорияны жоспарлау және уйлестіру (КД)
Жер мен жылжымайтын мүлікті бағалау (КД)
Жер ресурстарын басқару (КД)
Жер учаскелерін, жылжымайтын мүлікті тіркеу және есепке алу (КД)
Жер құқығы (КД)
Жерге орналастыру мен гоедезия негіздері(КД 2 курс)
Жерге орналастырудағы және жер кадастрында ГИС және сандық картография (КД)
Жерге орналастырудағы және кадастрдағы геодезиялық жұмыстар (КД)
Жобалармен карталарды графикалық безендіру (КД)
Информатика каз (КД)
Кадастрдын ғылыми негіздері (КД)
Картография каз (КД)
Компьютерлік безендіру (КД)