Page:  1  2  ()
Courses 
Геодезия(КД)
Еңбекті қорғау(КД)
Жер кадастры(КД)
Жер мен жылжымайтын мүлікті бағалау(КД)
Жер мониторингі(КД)
Жер ресурстарын пайдалануын болжау,жер кеңістігін жоспарлау(КД)
Жер құқығы(КД)
Жер құқығы(КД)
Жерге орналастыру және жер кадастры жұмыстарының менеджменті(КД)
Жерге орналастыру және жер пайдалану экономикасы(КД)
Жерге орналастыруды жобалау(КД)
Жерді кадастрлық аймақтау, бағалау және жер салығын салу(КД)
Жерді пайдалануды мемлекеттік қорғау(КД)
Жерді пайдаланудың және қорғаудың мемлекеттік бақылауы(КД)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(КД)
Ландшафттану(КД)
Математиканың қолданбалы есептері(КД)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу(КД)
Орыс тілі(БМД)
Орыс тілі(КД)