Page:  1  2  ()
Courses 
Аймақтардың экономикасы(БЭК)
Бизнес-жоспарлау(БЭК)
Жылжымайтын мүлік экономикасы (БЭК)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(БЭК)
Комм.кәсіпорындардың эконом.негіздері(БЭК)
Коммерциялық менеджмент (БЭК)
Маркетинг(БЭК)
Микроэкономика(БЭК)
Мұнай бизнесін ұйымдастыру негіздері(БЭК)
Нарықтар құрылымы(БЭК)
Орыс тілі(БЭК)
Психология(БЭК)
Саясаттану(БЭК)
Сақтандыру(БЭК-3 курс)
Сақтандыру(БЭК-4 курс)
Философия(БЭК)
Халықаралық экономика(БЭК)
Шағын бизнесті ұйымдастыру(БЭК)
Шет тілі (БЭК 2 семестр)
Шетел тілі(БЭК 1 курс 2 семестр)