Page:  1  2  ()
Courses 
Бухгалтерлік есеп және аудит (БМД)
Шетел тілі 1 курс (БМД)
Экономикадағы ақпараттық жүйелер (БМД)
Басқару жүйесін зерттеу (БМД)
Халықаралық менеджмент (БМД)
Іскерлік қарым-қатынас этикасы (БМД - 4 курс)
Іскерлік қарым-қатынас этикасы (БМД - 2 курс)
Менеджменті ақпаратпен қамту (БМД)
Мансап технологиясы (БМД)
Агроөнеркәсіптік менеджмент (БМД)
Бизнес негіздері (БМД)
Технология карьеры (БМД)
Қазақтан тарихы (БМД)
Кәсіпкерлік құқық (БМД)
Инновациялық менеджмент (БМД)
Статистика (каз) (БМД)
Әлеуметтану (БМД)
Кәсіпорын экономикасы (БМД)
Менеджмент теориясы мен тәжірибесі (БМД)
Макроэкономика (каз) (БМД)