Страница:  1  2  ()
Курсы 
Орыс тілі (БМД)
Іскерлік қарым-қатынас этикасы(БМД )
Банктік менеджмент(БМД)
Басқарушылық шешімдерді жасау (БМД)
Бизнесті ұйымдастыру(БМД)
Еңбек ресурстарын басқару (БМД)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(БМД)
Коммерциялық менеджмент(БМД)
Маркетинг(БМД)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу (БМД)
Менеджмент теориясы мен тәжірибесі(БМД)
Микроэкономика(БМД)
Муниципалдық менеджмент(БМД)
Нарықтар құрылымы(БМД)
Офис-менеджмент негіздері(БМД)
Персоналды басқарудағы шет елдік тәжірибе(БМД)
Психология(БМД)
Саясаттану(БМД)
Философия(БМД)
Шетел тілі(БМД 1 курс 2 семестр)