Page:  1  2  3  ()
Courses 
Банктік тәуекел (БФ)
Мемлекеттік бюджет және қазыналық (БФ 4 курс)
Мемлекеттік бюджет және қазыналық (БФ уск 3 курс)
Салық әкімшілігін жүргізу (БФ уск)
Сақтандыру (БФ)
Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру (БФ 4 курс)
Банктегі бақылау және аудит (БФ)
Салық есебі (БФ 4 курс)
Қаржы-несие мекемелеріндегі менеджмент (БФ 3-4 курс)
Қаржы нарығы және делдалдар (БФ)
Қаржы органдарының ақпараттық компьютерлік жүйесі (БФ - 3 курс)
Қаржы органдарының ақпараттық компьютерлік жүйесі (БФ - 4 курс)
Дипломдық жұмыс(жоба) тақырыбы (БФ каз 4 курс)
Статистика каз (БФ уск)
Кәсіпорын экономикасы (БФ уск)
Бизнес негіздері (БФ, БФ уск)
Менеджмент каз (БФ - 3 ж)
Қаржылай-банктік статистика (БФ)
Коммерциялық банктегі қаржылық талдау (БФ)
Қаржылық талдау (БФ - 3 курс)