Page:  1  2  ()
Courses 
Бухгалтерлік есеп және аудит (БГМУ)
Аймақтық саясат (БГМУ)
Муниципалдық менеджмент (БГМУ)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу (БГМУ)
Орыс тілі (БГМУ)
Шетел тілі 1 курс (БГМУ)
Аудит негіздері (БГМУ)
Аймақтық экономиканы модельдеу (БГМУ)
Жергілікті мемлекеттік органдардағы кадрларды басқару (БГМУ)
Мемлекеттік басқару органдары және мемлекеттік қызмет (БГМУ)
Баға және баға белгілеу (БГМУ)
ҚР қазіргі экономикалық саясаты (БГМУ)
Мемлекеттік және жергілікті басқару (БГМУ)
Кәсіпорын стратегиясы (БГМУ)
Экономиканы мемлекеттік реттеу (БГМУ)
Экономикадағы математика (БГМУ)
Кәсіпкерлік құқық (БГМУ)
Статистика (каз) (БГМУ)
Кәсіпорын экономикасы (БГМУ)
Әлеуметтік экономикалық жоспарлау (БГМУ)