Страница:  1  2  ()
Курсы 
Аймақтану(ГМУ)
Аймақтық саясат(ГМУ)
Аймақтық өндіріс күштерін орналастыру проблемалары(ГМУ)
Демография (ГМУ)
Жергілікті өзін-өзі басқару(ГМУ)
ЖЭЕМ жаттықтыру сабағы(БГМУ)
Кадр қызметіндегі әлеуметтік аспект(ГМУ)
Маркетинг(ГМУ)
Мемлекет ж/е бизнес (ГМУ)
Менеджментті құжатпен қамту(ГМУ)
Микроэкономика(ГМУ)
Нарықтар құрылымы(ГМУ)
Орыс тілі(ГМУ)
Психология(ГМУ)
Саясаттану(БГМУ)
Философия(БГМУ - 2 курс)
Шет елдердегі мемлекеттік ж/е муниципалды басқару(ГМУ)
Шетел тілі(ГМУ 1 курс 2 семестр)
Ықтималдық теориясы(ГМУ)
Экология ж/е тұрақты даму(ГМУ 1 курс)