Page:  1  2  ()
Courses 
Бухгалтерлік есеп және аудит (БМК)
Маркетингті басқару (БМК)
Мемлекеттік тілде іс жүргізу (БМК)
Орыс тілі (БМК)
Шетел тілі 1 курс (БМК)
Іскерлік қарым-қатынас этикасы (БМК)
Экономикалық математикалық модельдеу (БМК)
Нарық жағдайындағы жоспарлау және болжау (БМК)
Жобаны талдау (БМК)
Әлеуметтік экономикалық статистика (БМК)
Тауар және қызмет жарнамасы (БМК)
Бизнес негіздері (БМК)
Шетелдегі кәсіпорындарының экономикасы (БМК)
Халықаралық маркетинг (БМК)
Маркетингтік коммуникация (БМК)
Статистика каз (БМК)
Кәсіпорын экономикасы (БМК)
Экономикалық теория негіздері (БМК)
Маркетинг каз (БМК)
Шетел тілі 2 курс (БМК)