Sub-categories
5В070100 - БИОТЕХНОЛОГИЯ / БИОТЕХНОЛОГИЯ / BIOTECHNOLOGY
5В080200 - МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ (ЗООТЕХНИЯ) / ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (ЗООТЕХНИЯ) / ZOOTECHNY
5В080400 - БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК БАЛЫҚ АУЛАУ (БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ) / РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО (РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО) / FISH INDUSTRY
5B120100 - ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ МЕДИЦИНА / ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА / VETERINARY MEDICINE
5B120200 - ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯ / ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ / VETERINARY SANITARY